Ochrana osobních údajů

Úvodní strana » Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (WWW)

Domini Empresa, s.r.o.

Základní údaje

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kdo je správce osobních údajů: Domini Empresa, s.r.o., IČ: 08093695, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312856

Kontaktní údaje:        
datová schránka: rf6392i
email: info@aukcedomini.cz
tel.: 800 440 800

 

Zástupce správce / společný správce / pověřenec pro ochranu osobních údajů není zřízen.

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
 2. Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
 4. Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
 5. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
 6. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zákazníci: Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa trvalého bydliště, Doručovací adresa, Číslo bankovního účtu, Emailovou adresu, Telefonní číslo (nejčastěji mobilní), Identifikační číslo v případě podnikatelů

 

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tzv. plnění ze smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace. Dále v omezené míře na základě jednotlivých souhlasů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a dále na základě plnění našich zákonných povinností či plnění v rámci našeho oprávněného zájmu na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Proč Vaše osobní údaje musíme zpracovávat

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či jí ze strany správce plnit. Dalším důvodem je i zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nejnutnějším možném rozsahu, abychom mohly poskytovat řádně své služby a plnit své závazky k Vaší spokojenosti.

Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme do zemí, které nejsou členy Evropské unie a kde neplatí znění Nařízení EU GDPR.

 

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Našim dodavatelům služeb a vedení ekonomické agendy (zejména pak účetní firmě, právnické firmě, firmě poskytující úvěry a jiné finanční služby), a to pouze v nejnutnějším rozsahu. Dále vybraným obchodním zástupcům, kteří jsou s Vámi v kontaktu při poskytování služeb a koordinace poskytování služeb našimi dodavateli a spolupracujícími firmami. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány podle Vámi objednaných služeb příslušným dodavatelům.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, ale i osobní údaje zpracovávané v listinné podobě, zejména pomocí šifrování. Správce přijal zabezpečení jak svého sídla a kanceláří, tak přijal i opatření ke vztahu k zaměstnancům a obchodním zástupcům, kdy k osobním údajům mají přístup pouze proškolené a prověřené osoby. Tyto záruky přísně požaduje i po svých dodavatelích a spolupracujících osobách.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Či po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nenávratně likviduje.

 

Jaká jsou Vaše práva

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

Při využití výše uvedených práv prosím kontaktujte uvedené odpovědné osoby, které Vás provedenou dalším postupem.

 

 • Ondřej a Derica Štefkovi

  kupující

  Prodej pozemku Oznice

  Nákup pozemku v aukci jsem si vyzkoušel poprvé. Musím uznat, že celý průběh je srozumitelný a spravedlivý. S aukcí u společnosti Domini Empresa nám pomohl pan Mgr. Martin Půček, který nám veškerý průběh objasnil předem. Potom už jsme pouze netrpělivě čekali na den D, kdy měla aukce během 30 minut proběhnout. Systém je spravedlivý pro kupujícího, protože se do poslední chvíle může rozhodnout, jakou částku je ochoten zaplatit. Na druhou stranu prodávající má možnost rychlého prodeje pozemku a v přímém přenosu vidí průběh aukce a celý obchod je tak transparentní. Pochopitelný je také vstupní poplatek při registraci do aukce, protože tak eliminujete osoby, které nemusí mít skutečný zájem pozemek koupit. Poplatek je neúspěšným uchazečům po aukci ihned vrácen na účet. V našem případě jsme měli štěstí, naše nabídka byla nejvyšší a pozemek jsme získali. Oproti původní ceně jsme ušetřili několik set tisíc a myslím, že obě strany byly spokojeny. Pokud se objeví příležitost takto nakoupit nemovitost v budoucnu, považoval bych to za výhodu oproti klasické realitní nabídce.

 • Daniel Tvrdý

  prodávající

  Prodej pozemku Oznice

  Prodej nemovitosti zprostředkovaný společnosti Aukce Dominy bych rád doporučil. Nejenže jsem se ve výsledku nemusel o nic starat, ale měl jsem kompletní právní servis. Sám jsem si odsouhlasil částku, za kterou byla nemovitost nakonec prodána k mé spokojenosti. Vše jsem řešil z pohodlí domova, až na konečný podpis, který proběhl v advokátní kanceláři. Velkou zásluhu na prodeji měl auční specialista Mgr. Martin Půček, který se prodeje nemovitosti ujal.

 • Miroslav Šišma

  prodávající

  Prodej domu Šternberk

  Vážení, když jsem se rozhodl prodat dům po rodičích, netušil jsem, že existuje tato služba prodeje nemovitostí. Kontaktoval mne oblastní manažer Mgr. Martin Půček, který mne informoval o možnosti prodeje prostřednictvím portálu rychleaukce.cz. Připravil smlouvu, osobně mne navštívil v mém bydlišti a vše vysvětlil. Po domluvě jsme se o víkendu sešli k obhlídce a nafocení domu. Zpracoval podklady pro uvedenou aukci. Byl jsem velice překvapený, že jsem nic nemusel vyřizovat, vše bylo v režii firmy Domini Empresa, včetně zpracování všech písemností a poplatků. Stačilo pak jen podepsat kupní smlouvu s kupujícím. Tento způsob prodeje byl mnohem příjemnější než přes kteroukoliv realitní kancelář a cena za nemovitost byla taková jakou jsem si představoval a bez vedlejších výdajů. Osobně si myslím, že tento systém prodeje je vytvořen ke vší spokojenosti, jak prodávajících tak kupujících. S pozdravem Šišma Miroslav